Viac ako na tom ČO robíte, alebo AKO niečo robíte, záleží na tom, S KÝM robíte.
Dajte si šancu vybrať si ľudí s ktorými trávite čas...

- Michal Paulovič